جا قاشقي ليوان شیر آنتیک برنزی

650,000 ریال بدون مالیات.

در انبار موجود نیست

جاقاشقی لیوان شير :


يک لیوان بلور با پایه فلزی به شکل شیر آنتیک ، مناسب چیدمان قاشق و چنگال یا کارد و چنگال .

جاقاشقی لیوان شير :


يک لیوان بلور با پایه فلزی به شکل شیر آنتیک ، مناسب چیدمان قاشق و چنگال یا کارد و چنگال .

  • 12 سانت
  • 12 سانت
  • 7 سانت
  • 404 گرم
  • فلز
  • 1 سال ضمانت عدم تغییر رنگ
مــزایا
مــعایب